InfoProtector Sp. z o.o.
ul. Wł. Żeleńskiego 103
31-353 Kraków
tel. 12 350 26 62
fax 12 656 04 43
e-mail:
infoprotector@infoprotector.pl